Menu
關鍵字
Partly cloudy 23°C Celsus 73% Humidity
Tuesday, 1 December 2015


高 目 教 育 天 地 位 於 火 炭 銀 禧 花 園 銀 禧 閣 商 場 ,剛 於 2010 年 2 月 開 幕 , 目 標 提 供 區 內 學 生 一 個 學 習 天 地 , 當 中 種 類 包 羅 萬 有 。 除 了 傳 統 的 中 、 英 、 數 等 全 科 補 習 , 其 他 如 琴 棋 書 畫 、 圍 棋 、 珠 心 算 、Mind Mapping 、 Play Group 、 奧數 、 速 讀 、Phonics 、 記 憶 、 魔 術 一 一 包 辦 , 總 之 「 乜 都 有 得 補 」 。

每 個 家 長 都 會 希 望 有 名 牌 大 學 生 , 中 英 數 全 A 嘅 導 師 教 自 己 個 小 朋 友 , 要 小 朋 友 成 為 一 個 出 色 高 材 生 , 家 長  始 終 都 係 希 望 小 朋 友 可 以 吸 收 到 導 師 教 嘅 嘢 。 而 小 朋 友 的 需 要 多 方 向 發 展 ,高 目 教 育 開 辦 的 多 元 化 的 課 程 一 定 可 以 適 合 您 的 小 朋 友。

高目教育天地 A Vision Education World  (火炭, 銀禧花園) 課程


高目教育天地 A Vision Education World 銀禧花園分校

高目教育天地 A Vision Education World 銀禧花園分校

 

地址 : 火炭銀禧花園銀禧閣商場5樓501室

熱線 : (852) 2880 5209
網站 : http://www.avisionedu.com

 

 

 

高目教育天地 A Vision Education World 銀禧花園分校, 地址 : 火炭銀禧花園銀禧閣商場5樓501室, 熱線 : (852) 2880 5209

 

 

高目教育天地 A Vision Education World 銀禧花園分校

 

New 型店新物